En levande trädgård

 

Trädgård

Den viktiga sälgen Salex Caprea

Sälg

1 st 275 kr/st
2 st 225 kr/st

Inga andra svenska växter utgör föda för så många humle- och bisorter, fjärilsarter, skalbaggar, bladsteklar och andra småkryp.