Salix Caprea för en levande trädgård

 

Varför behövs Salix Caprea?

Salix Caprea växer snabbt och blommar på bar kvist, som första träd på våren, redan som ettåring.

Träden och buskarna får ett omfattande rotsystem, som är viktigt för produktionen av pollen och nektar när det är torrt i markerna på våren.

Han-plantorna, producerar det livsnödvändiga proteinet, pollen, som behövs för insekternas fysiska tillväxt.

Hon-plantorna producerar nektar, som ger insekterna energi.

Inga andra svenska växter utgör föda för så många humle- och biarter, fjärilsarter, skalbaggar, bladsteklar och andra småkryp.

Insekterna vaknar tidigt på våren. Finns det mat, d.v.s. protein och nektar, kommer de att förmera sig och bli många till sommaren.

Tänk på insekterna, så får du en levande trädgård!

Pris:  250 kr/st