En levande trädgård

 

Trädgård

Den viktiga sälgen Salex Caprea

Han-sälgen producerar protein och hon-sälgen producerar nektar.

Sälg

275 kr/st
fler än 1: 250 kr/st

Inga andra svenska växter utgör föda för så många humle- och bisorter, fjärilsarter, skalbaggar, bladsteklar och andra småkryp.