Hur du får en levande trädgård

 

Produkter för trädgårdar och parker

Med våra produkter för trädgårdar och parker, får du en bättre kontroll på växterna, mindre ogräs, intensivare växtlighet, längre säsong samt möjlighet att odla rosor i sanden vid huset eller stugan.

pr_grön Plant- och buskring för manuell bevattning
pr_blå Regnuppfångare för bevattning av slänter
pr_orange Värmetransportör – förlänger växtperioden
pr_grå Planteringsbädd för trädgårdar och parker*
pr_röd Planteringsmatta för gräsmattor, blommor och grönsaker*

*där det är sandhaltig eller annan svårodlad jord

pr_grön pr_blå pr_orange pr_grå pr_röd
Produkt 5 Planteringsmatta 100x140
49 kr 59 kr 140 kr 340 kr Rulle 1,6 x 100 m
2 000 kr

Vem önskar inte en trädgård med mängder av humlor, bin, fjärilar, andra insekter och fåglar?

Ju tidigare på våren insekterna kommer igång, desto bättre blir resultatet i din trädgård.

Antingen har du tidigt blommande växter som t.ex. sälg (caprea) som är tidigast, eller så sätter du ut mat som lockar till sig insekterna tidigt på våren som ger insekterna det energitillskott som de behöver för att klara sig.

Holkar med utdragbara hyllor för mat: För fjärilar jäst frukt. För humlor och andra insekter som lever på pollen och nektar, mättad sockerlösning, och för nyckelpigan som är ett rovdjur (lite) rå köttsaft som droppas i de fyra hålen på holkens undersida.

 

Fjärilsholk  mellanrum Nyckelpigeholk4  mellanrum HumleholkHumla 128x105Humla 128x105 Humla 128x105
395 kr 275 kr 315 kr

Holkarna, utom för humlorna, är fyllda med isolerande material, som inte behöver bytas.
Holken för nyckelpigan hängs upp 2 dm över marken, stag medföljer.

sälg_och_humla
Det går att beställa sälgplantor som är färdiga för leverans på sensommaren.
mellanrum IgelkottsboBo för igelkotten
275 kr/planta 495 kr