Hur skall vi klara framtiden utan våra insekter?

 

Varför behövs Salix Caprea?

Salix Caprea växer snabbt och blommar redan som ettåring. Träden och buskarna får ett omfattande rotsystem, som är viktigt för produktionen av pollen och nektar.

Han-plantorna, producerar det livsnödvändiga proteinet, pollen, som behövs för insekternas fysiska tillväxt.

Hon-plantorna producerar nektar, som ger insekterna energi.

Insekterna vaknar tidigt på våren. Finns det mat, d.v.s. protein och nektar kommer de att förmera sig och bli många till sommaren.

Men får de inte näring då dör de flesta av dem och det innebär att antalet insekter, som klarar sig fram till sommaren blir kraftigt reducerat.

Tänk på insekterna så får du en levande trädgård!