Sälg

 

Trädgård

Hur får man en levande trädgård?

Vem önskar inte en trädgård med mängder av humlor, bin, fjärilar, andra insekter och fåglar.

För att få önskningarna uppfyllda är det viktigt att trädgården har växter som blommar tidigt på våren och därmed försörjer alla tidigt vaknande insekter så att de får en bra start och kan utöka sitt mångfaldigande till trädgårdens fromma.

Många av våra insekter vaknar tidigt på våren då växtligheten precis har kommit igång. Den första växt som kommit igång är sälgen som är en doldis i landskapet utom på våren, då träden kläds i ett hav av blommor, lysande ljusgula för hanträden och mer dämpat grågröna för honträden.
Sälg
För humledrottningen som vaknar tidigt på våren är tillgången på föda livsviktig, och sälgen, vår tidigaste växt, som förekommer som buskar eller träd, är den tidigast blommande växten och därmed den viktigaste växten för de övervintrade fjärilarna och andra insekter som t.ex. humledrottningen som inte bara behöver energin för att överleva samt höja sin temperatur till 30 grader utan också måste ha krafter till att under de kommande två veckorna föda upp den första kullen av arbetshumlor. Många humledrottningar och andra insekter överlever inte våren på grund av näringsbrist om det inte finns blommande växter i närheten.

Sälgens (Salix caprea) betydelse för den biologiska mångfalden är påtaglig. Inga andra svenska växter utgör föda för så många humle- och bisorter, fjärilsarter, skalbaggar, bladsteklar och andra småkryp.

178 fjärilsarter har sin larvutveckling förlagd till sälg förutom alla de fullbildade fjärilar som söker nektar i sälgblommorna. Även skalbaggar, inte mindre än 275 arter som främst lever på bladen, blommorna och knopparna. Ett par hundra bladstekelarter har sin larvutveckling förlagd till sälgen. Dessutom tillkommer bladlöss, gallsteklar, gallmyggor och många andra arter.

Om man önskar en trädgård i balans med mängder av humlor, bin, fjärilar, andra insekter och fåglar i fågelbona så måste man tänka på att alla insekter, djur och fåglar är beroende på av, hur mycket mat det finns att tillgå.

Sälgen (Salix Caprea) är därför en av de viktigaste nyckelarter vi har, såväl i skogslandskap, trädgårdar och öppna landskap och som blommar före lövsprickningen eller på bar kvist.

Sälgen är en tvåbyggare och är en tvåbyggare och både han- och honblomställningen är ett ax, inte ett hänge som på asp. Detta har samband med att sälgen är insektblommig med honungsblommor. Dess blomställningar är inte konstruerade för att skakas av vinden utan lyser gula och lockande av de tätsittande ståndarknapparna och dess vällukt.

Förr i tiden när lantbruken var små och industrin stod i sin linda var det viktigt att man levde och tog hänsyn till naturen för att få ett så bra resultat av de små tegarna som möjligt. På den tiden fanns det mycket sälg runt odlingarna.

Det har fram till nu (april 2016) inte funnits plantor av sälgträd att få tag på. Vi har nu i vår startat odling av sälg och kommer att kunna leverera plantor under sommaren och hösten.

Är man lycklig ägare till ett sälgträd eller en sälgbuske så märks det direkt i trädgården.