För insekter och däggdjur

 

Sälg

Salix Caprea växer snabbt och blommar redan som ettåring. Träden och buskarna får ett omfattande rotsystem, som är viktigt för produktionen av pollen och nektar.

Han-plantorna, producerar det livsnödvändiga proteinet, pollen, som behövs för insekternas fysiska tillväxt.

Hon-plantorna producerar nektar, som ger insekterna energi.

Inga andra svenska växter utgör föda för så många humlearter, biarter, fjärilsarter, skalbaggar, bladsteklar och andra småkryp.

Insekterna vaknar tidigt på våren. Finns det mat, d.v.s. protein och nektar, kommer de att förmera sig och bli många till sommaren.

 

Vi tillverkar även bon för våra insekter och igelkottar

Sälg Fjärilsholk Humleholk Igelkottebo Nyckelpigeholk
Sälg Fjärilsholk Ett ämne som
lockar humlorna,
medföljer holken

250 kr 400 kr 350 kr 550 kr 275 kr

 

För kommuner

Regnvattenuppfångare

Regnvattnet som fångas upp, sjunker rakt ner i marken, vilket gör att växtens rötter utvecklas mot djupet och därmed blir motståndskraftiga mot torka och kyla i framtiden.

Pris

1-10 st    69 kr/st

100 st     50 kr/st

Regnvattenuppfångaren är effektiv på minsta lilla sluttning.