Om humlor

 

Humlor och humleholkar

Humleholk med utdragsplatta för mat till humledrottningen när hon vaknar på våren. Jäst frukt leder humlan till holken där maten finns.

Humlan, vår brummande vän i trädgården

Humleholk
350 kr

Det är höst och alla årets humlor inklusive den gamla drottningen är döda, utom de nya drottningarna, som letar efter övervintringsplatser.

Tidigt på våren vaknar drottningen upp från sitt vinterhärbärge och letar upp en lämplig boplats där hon kan bygga upp sitt rike från grunden. Drottningen kan nu välja om hon skall lägga befruktade eller obefruktade ägg. Befruktade ägg blir honor och obefruktade ägg blir hannar.

Hannarnas enda livsuppgift är att para sig och därför väljer drottningen att lägga befruktade ägg som blir arbetare och som tillsammans med henne bygger upp samhället.

För valet av bo-plats är det viktigt att det finns föda i närheten, och tidigt på våren är det i stort sett endast sälgen som blommar och därmed är deras livlina.

Andra växter som blommar tidigt på bar kvist är tibast, kejsarolvon, havtorn och andra videträd.

TILL EN BÖRJAN, NÄR SAMHÄLLENA ÄR SMÅ OCH INTE BEHÖVER SÅ MYCKET MAT, BEGRÄNSAR HUMLORNA SITT SÖKANDET AV MAT TILL DE NÄRMASTE 100-METERNA FRÅN BOET.

Efterhand som samhällena växer så växer också aktionsraden för mathämtning (till flera kilometer) från bo-platsen. Det vill säga långt utanför trädgårdens gränser. Blommande raps och klöverfält kan locka humlorna att flyga långt.

Det betyder att oavsett storleken på trädgården så kan du ha många humlesamhällen i humleholkar, i trädgården, bara du har planterat sälg och andra växter som blommar tidigt på våren och som försörjer humlorna med mat så länge samhällena är små.

Det är inte bara humlor som måste ha föda tidigt på våren. Övervintrande fjärilar vaknar också tidigt och överlever även de tack vare sälgen och övriga tidigt blommande växter.

Det är även viktigt för alla andra av trädgårdens insekter, att vi tänker på, när vi planterar i trädgården, att även plantera träd, buskar, perenner och sommarblommor som blommar, så att det finns mat för alla våra insekter året runt.

När vi närmar oss hösten lägger drottningen då och då några obefruktade ägg, vilket innebär att hannar kläcks.

Färre arbetare föds nu när senhösten närmar sig och i slutet på hösten lägger drottningen endast ägg som skall bli nya drottningar, varefter hon och resterande arbetare dör.

När de nya drottningarna har kläckts blir dessa befruktade av hannarna som efter att ha klarat av sin del av cykeln också dör.

Efter att ha blivit befruktade letar nu drottningarna upp lämpliga ställen där de kan övervintra.

Tidigt nästa vår kommer drottningarna att vakna och bilda nya samhällen. Då är det viktigt att det finns vårblommor eller mat på utdragsplattan de första två veckorna, eftersom den tiden behöver drottningen för att få igång samhället.