Om nyckelpigor

 

nyckelpigaDen sjuprickiga nyckelpigan övervintrar ofta tillsammans med andra nyckelpigor. De söker skydd mot kyla och vind i håligheter och sprickor.

Nyckelpigeholk 275 kr

När vårsolen börjar värma kommer de fram. Honorna lägger då de gulfärgade äggen i en grupp, på blad eller andra växtdelar, där det finns bladlöss.

En hona kan lägga flera sådana äggkolonier med vardera 10 till 30 ägg som efter drygt en vecka kläcks till svarta eller blågrå larver.

Hela utvecklingscykeln från ägg till fullbildad nyckelpiga tar 5-6 veckor.

En del arter av nyckelpigor kan få flera generationer på ett år om omständigheterna är goda. Temperaturen t.ex. spelar roll för antalet generationer eftersom utvecklingen från egg till nyckelpiga går fortare ju varmare det är.

De flesta nyckelpigorna är rovdjur och äter huvudsakligen bladlöss, men vissa kan även livnära sig på blodlöss, ullöss och spinnkvalster.

Den sjuprickiga nyckelpigan är specialist på bladlöss och en vuxen kan äta upp till 40 bladlöss per dygn och en larv 25 bladlöss per dygn.

Holken är till 80% fylld med isolerande material för de övervintrande nyckelpigorna. Fyllningsmaterialet behöver inte bytas.