Värmetransportör

 

Värmetransportören – förhindrar frysskador på växterna
och består av en värmefångare och en värmeledare som leder solenergin ner till växtens rötter. Värmeledaren är försedd med ett åtsittande plasthölje som isolerar värmeledaren så att rötterna får maximal del av energin. Varmetransportor_007Ytteröret som är det kortare och kraftigare röret förs ner i marken och kommer att bli där så länge som växten skall skyddas.

1. Gräv eller pressa ner det kortare (ytterröret) i marken intill växten som skall skyddas.

2. Värmeledaren som är längre än ytterröret pressas nu ner i ytterröret tills värmefångaren når ytterrörets överdel. Drag sedan upp värmeledaren ur ytterröret.

3. Nu sätts den röda hatten på ytterrörets ände så att grus och annat inte kan falla ner i röret

4. När solen sedan gassar på våren och tjälen inte gått ur jorden, tas hatten på ytterröret bort och värmeledaren som förs ner i ytterröret värmer upp isbildningarna runt rötterna på växten och förhindrar att den inte går bort eller blir kraftigt skadad.

*När solen på våren i framtiden gassar så är det punkt 4 som gäller.*

Värmetransportör 1

Priser Fraktkostnad tillkommer
1 st 240 kr
2-4 st 225 kr/st
5 st och däröver 210 kr/st