Regnvattenuppfångare

 

Regnvattenuppfångare för slänter.

Gödsling av växter på slänten kan ske via vattenuppfångaren.

Pris  1-5      69 kr/st

6-10             60 kr/st